voertuigen VOOR gemeentes

Met lokale overheden bedoelen we de gemeentes. De gemeentes voeren landelijk een eigen beleid uit.  De elektrische bedrijfswagen Spijkstaal 1000 en de Streetscooter zijn binnen het Spijkstaal assortiment zeer geschikt voor de lokale overheid. Deze type voertuigen zijn zeer perfect voor het legen van afvalbakken en het ophalen/onderhouden van het groen. Ze worden dan ook voornamelijk gebruikt door: de technische dienst, de afvalbeheerder of de wagenparkbeheerder.

    Spijkstaal werkt al jaren samen met de lokale overheden als het gaat om elektrisch transport. Het gezamenlijke doel is dan ook: weinig stilstand, lagere onderhoudskosten, verhoogde winstgevendheid en efficiëntie. De Spijkstaal elektrische trekkers en platformwagens bieden de lokale overheden de optimale oplossing voor deze eisen op het gebied van horizontaal transport.

    LOKALE OVERHEDEN
    Spijkstaal 1000