VOERTUIGEN VOOR in de industrie

De industrie is het deel van de economie, dat wordt gekenmerkt door de productie en verwerking van materiële goederen of artikelen in fabrieken en ondernemingen, veelal gekenmerkt door een hoge graad van mechanisering en automatisering. Spijkstaal werkt in de industrie met als doel verhoogde winstgevendheid door efficiënt spullen elektrisch te vervoeren, lage onderhoudskosten en weinig stilstand. De Spijkstaal elektrische trekkers en platformwagens bieden de industrie de optimale oplossing voor hun  eisen op het gebied van intern transport.

De Spijkstaal voertuigen zijn ideaal voor de technische dienst, het intern transport en de onderhoudsdiensten. Denk hierbij aan het transporteren van producten/mensen in fabrieken of bedrijventerreinen. 

INDUSTRIE
Spijkstaal 301Spijkstaal 310Spijkstaal 1000
Spijkstaal 304Spijkstaal 420
Spijkstaal 306Spijkstaal 425ATA
Spijkstaal 308