Voertuigen voor de havens

De havens zijn een belangrijk gedeelte van de economie, hier vindt de op- en overslag plaats van goederen en diensten, die verspreidt worden over de gehele wereld. In de haven kan Spijkstaal met haar elektrische voertuigen een bijdrage leveren aan een hogere winstgevendheid door op een efficiënte manier spullen te transporten, stilstand te doen voorkomen en lage onderhoudskosten te bewaken. De elektrische voertuigen bieden bedrijven in de havens de optimale oplossing voor hun interne eisen op het gebied van intern transport.

De Spijkstaal voertuigen zijn ideaal om te gebruiken als verdeeltrekker voor het vervoeren van mensen en producten over de kades. 

HAVEN
Spijkstaal 1000