Subsidie voor uw elektrische bedrijfswagen (SEBA) en profiteer van maximaal € 5.000,- subsidie

Posted: 23 November 2021

Subsidieregeling voor elektrische auto en waterstofauto

In aanmerking voor subsidie komen bedrijfsauto’s die rijden door alleen een elektromotor en vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. Het gaat dus om stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s?

De subsidie bedraagt 10% van de catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) met een maximum van € 5.000 per emissieloze bedrijfsauto. Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen beschikbaar.

Wat zijn de belangrijke voorwaarden voor subsidie?

  • De catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto moet hoger zijn dan € 20.000 (excl. btw).
  • Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Op het moment van de subsidieaanvraag, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn.
  • De bedrijfsauto mag op moment van de subsidieaanvraag nog niet zijn geleverd en niet op naam van de aanvrager staan.
  • Na verlening van de subsidie, moet binnen vier maanden de subsidievaststelling worden ingediend. De auto is dan geleverd en staat op naam van de subsidieaanvrager.
  • De bedrijfsauto staat minimaal drie jaar op naam van de subsidieaanvrager.

Het is mogelijk om de SEBA als geldelijke subsidie te combineren met de fiscale subsidieregeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). Vanuit de MIA is een extra aftrekpost mogelijk van 36% over de subsidiabele investering.

Bekijk meer informatie over SEBA

Overview