Defensie neemt eerste elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst

Posted: 21 July 2022

Goederenvervoer
Van de 134 e-voertuigen zijn er 117 bedoeld voor goederenvervoer. Het gaat om 3 verschillende types: voertuigen met een gesloten laadbaak, met een open laadbak en een type met een laadbak met huif. De voertuigen zijn bedoeld om materieel te verplaatsen tussen bijvoorbeeld 2 verschillende legeringsgebouwen.

Daarnaast zijn ze geschikt voor distributietaken van bestelde en geleverde goederen. Ook kunnen ze materieel aanleveren dat benodigd is voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden op defensieterreinen.

De overige 17 voertuigen zijn 6-persoonsminibussen. De luchtmacht gebruikt ze onder meer om personen over vliegbases te vervoeren.

In totaal krijgt de luchtmacht 57 nieuwe e-voertuigen, de landmacht 9 en de marine 6. De meeste gaan naar het Defensie Ondersteuningscommando dat 62 nieuwe elektrische wagens in gebruik neemt.


230V
Voordeel van de nieuwe voertuigen is dat zij op elke defensielocatie zijn op te laden via de standaard 230V wisselstroom.

Dankzij de e-bedrijfsvoertuigen gaat het gebruik van fossiele brandstof op defensielocaties omlaag. De wagens zorgen voor een duurzame manier van verplaatsen. Het Nederlandse bedrijf Spijkstaal levert en onderhoudt het nieuwe wagenpark.


Bron: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/07/21/defensie-neemt-eerste-elektrische-bedrijfsvoertuigen-in-ontvangst

Overview
defensieDOSCOkrijgsmacht